Ffotograff - Gareth Vaughan Jones

Fy hanes I

Rwy’n ffotograffydd proffesiynol sy’n byw a gweithio yng Ngorllewin Cymru. Mae gen i 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiant ffilm a theledu. Yn ogystal â gweithio fel ffotograffydd rwy’n gweithio fel gŵr camera i ddarlledwyr megis y BBC ac S4C. Mae cefndir golygyddol solet a llygad dda am lun creadigol yn sail i’m gwaith.

Mae fy nghariad at ffotograffiaeth yn fy ysgogi i geisio creu delweddau fydd yn para yn y cof am byth. Pobl sy’n bwysig i mi yn fy ngwaith. Dw i wrth fy modd yn gweld sut mae’n nhw’n rhyngweithio gyda’i gilydd yn y cartref, yn eu horiau hamdden neu mewn busnes. Mae hi’n bwysig dal y foment bwysig na ym mywydau pobl. Dyma yw’r nod, ac fe wnaf fy ngorau glas i wireddu eich dyheadau chi.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau edrych ar rai o’r delweddau hyn ac edrychaf ymlaen at gydweithio â chi yn y dyfodol.